ห้องปฏิบัติการหลักระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเยียนซาน ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฉินหวงเต่า มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน เปิดเผยว่าคณะนักวิจัยได้สังเคราะห์วัสดุใหม่ที่มีสภาวะแข็งคล้ายแก้วและสามารถสร้างรอยขีดข่วนบนเพชรได้

วัสดุสุดทนทานนี้มีชื่อว่าเอเอ็ม-3 (AM-III) สังเคราะห์ด้วยอุณหภูมิสูงและแรงดันที่ใช้ฟูลเลอรีน ซี60 (C60 fullerene) มีความแข็งเทียบเท่าเพชรด้วยผลทดสอบความแข็งสูง 113 กิกะปาสคาล (GPa) โดยถือเป็นวัสดุอสัณฐานที่มีความแข็งและแกร่งมากที่สุดในโลก

บทความของคณะนักวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารเนชันแนล ไซเอนซ์ รีวิว (National Science Review) ระบุว่าวัสดุใหม่มีความแข็งเทียบเท่าเหล็กประมาณ 10 เท่า และอาจสามารถหยุดลูกกระสุนได้ดีกว่าเทคโนโลยีเสื้อเกราะกันกระสุนพอสมควร

นอกจากนั้นวัสดุใหม่ยังเป็นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ (semiconductor) หรือสารกึ่งตัวนำที่มีความโปร่งใสเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมถึงอาจนำไปประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วย