รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 78 ภายในปี 2578 เมื่อเทียบกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยในปี 2533

รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศว่า จะบัญญัติเพิ่มเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท้าทายที่สุดในโลก ให้เป็นกฎหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 78 ภายในปี 2578 เมื่อเทียบกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยในปี 2533
 
แผนนี้จะทำให้สหราชอาณาจักรเป็นผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศ ก่อนถึงการประชุมระดับโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26 ในปลายปีนี้ซึ่งมีความตกลงปารีสเป็น “ฟันเฟืองเดินหน้า” กำหนดให้แต่ละประเทศเพิ่มการดำเนินการทางสภาพภูมิอากาศตามเป้าที่เรียกว่า NDCs (Nationally Determined Contributions) ซึ่งต้องนำเสนอต่อเวทีโลกทุก 5 ปี สหราชอาณาจักรในฐานะประธานการประชุม COP26 เชิญชวนให้ประเทศและบริษัทจากทุกมุมโลกร่วมกันบรรลุแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลกภายในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 21 นี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส

โดยอาศัยคำแนะนำของคณะกรรมการอิสระด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สหราชอาณาจักรได้ออกข้อกำหนดที่เรียกว่า “งบประมาณคาร์บอน” ซึ่งจำกัดปริมาณคาร์บอนที่ประเทศจะปล่อยได้ในระยะเวลา 5 ปี สำหรับงบประมาณคาร์บอนฉบับที่ 6 (Sixth Carbon Budget) นี้จำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2576-2581 ซึ่งจะทำให้สหราชอาณาจักรเดินหน้าไปได้ถึงกว่า 3 ใน 4 บนเส้นทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี  2593
 
ทั้งนี้ แผนงบประมาณคาร์บอนจะเป็นเครื่องรับประกันว่าสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ในลู่ทางที่ถูกต้องเพื่อยุติการมีส่วนก่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะเดียวกันเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในความตกลงปารีสในการจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา

“เราต้องการยกระดับการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงตั้งเป้าหมายอันท้าท้ายที่สุดในโลกที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”
   
“สหราชอาณาจักรจะเป็นแหล่งกำเนิดธุรกิจต้นแบบ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และนวัตกรรมสีเขียว ในขณะที่เราเดินหน้าตามแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์โดยวางรากฐานให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอีกหลาย ๆ ทศวรรษในทิศทางที่จะสร้างงานได้หลายพันตำแหน่ง”
    
“เราต้องการให้ผู้นำโลกเดินตามหนทางเดียวกันนี้และตั้งเป้าที่ท้าทายพอ ๆ กับเราก่อนถึงการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศ COP26 อันสำคัญยิ่ง เพราะเราจะฟื้นฟูโลกได้มากขึ้นและปกป้องโลกได้ก็ด้วยความร่วมมือกันเท่านั้น”