การบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง ปั๊มน้ำ ในบ้านให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น การบำรุงรักษาปั๊มน้ำ เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ หากต้องการยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ ให้สามารถใช้งานไปอีกยาวนาน ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึง การบำรุงรักษาปั๊มน้ำให้มีอายุการใช้งานไปนานๆ

การบำรุงรักษาปั๊มน้ำ ไม่ใช่การดูแลแค่ตัวปั๊ม แต่รวมไปถึงการตรวจเช็คความผิดปกติของการทำงานของปั๊ม คุณภาพของน้ำที่ผ่านปั๊ม ถังน้ำ ระบบท่อและอื่นๆ นอกจากนี้ควรหมั่นตรวจเช็คการชำรุดของส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆของปั๊มน้ำไม่ว่าจะเป็น เพลาหรือแกนปั๊มน้ำ ลูกปืนปั๊มน้ำ ซีลปั๊มน้ำ ใบพัดปั๊มน้ำ ยอยโซ่หรือยอยยางของปั๊มน้ำ

วิธีการบำรุงรักษาปั๊มน้ำ

1.เลือกใช้ถังแรงดัน ประกอบกับปั๊มน้ำ หรือปั๊มน้ำที่มีถังแรงดันประกอบสำเร็จรูป เพราะนอกจากจะช่วยรักษาแรงดันของน้ำให้สม่ำเสมอ ยังช่วยประหยัดพลังงาน ทำให้ปั๊มไม่ทำงานหนักอีกด้วย

2.หากไม่ได้ใช้งานปั๊มน้ำเป็นเวลานาน ควรเดรนน้ำออก ถอดปลั๊ก ปิดการทำงานของปั๊ม และควรปิดน้ำให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน เนื่องจากการที่มีน้ำหยด หรือไหลเป็นระยะเวลานาน จะทำให้ปั๊มทำงานต่อเนื่อง

3.เมื่อต้องใช้น้ำในการล้างผัก ผลไม้ ซักผ้า หรือล้างจาน ไม่ควรล้างโดยตรงจากก๊อกน้ำแต่ควรมีภาชนะรองน้ำ จะช่วยให้ไม่สิ้นเปลืองน้ำและไฟฟ้า

4.วัดค่าพื้นฐานของปั๊มน้ำในแต่ละวัน เช่น แรงดันขาออก, ระดับเสียง,แรงสั่นสะเทือน, อุณหภูมิและกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ เป็นต้น เพราะค่าต่างๆเหล่านี้สามารถบอกได้ถึงความผิดปกติของปั๊มน้ำและสามารถป้องกันความเสียหายได้ทันเวลาหากปั๊มน้ำมีการทำงานที่ผิดปกติไป

5.หากพบการสึกหรอของ Mechanical seal ควรรีบเปลี่ยน เนื่องจากนำไปสู่การรั่วซึมของน้ำซึ่งอาจส่งผลทำให้ปั๊มน้ำพังได้

6.ควรตรวจเช็คลูกปืนและจาระบีสม่ำเสมอ โดยส่วนใหญ่แล้วลูกปืนจะมีอายุการใช้งานที่ประมาณ 2-3 ปี แต่อย่างไรก็ตามลูกปืนอาจมีอายุสั้นกว่านั้นขึ้นอยู่กับการใช้งาน อาจเป็นผลจากอุณหภูมิโดยรอบที่สูงมากจนเกินไปทำให้จาระบีละลายส่งผลให้ลูกปืนเป็นเปเป็นสสนสสนิมได้ง่ายขึ้น หรือเกิดจากความชื้นและฝุ่นละออง เป็นต้น ซึ่งเราสามารถรู้ได้ถึงความผิดปกติของลูกปืนจากการฟังเสียงของปั๊มน้ำตอนเริ่มเดินเครื่องว่ามีเสียงที่ผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่

7.หมั่นตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ที่ตัวปั๊มให้อยู่ในระดับที่กำหนด

8.ควรเปลี่ยนประเกนคอเพลาทันทีหากเสื่อมสภาพแล้ว

9.ตรวจดูน๊อต-สกรูที่ตัวปั๊มและที่ใบพัดเสมอ

10.ตรวจดูยอยโซ่หรือยอยยางไม่ให้หลวมหรือตึงมากเกินไป

11.ทำความสะอาดปั๊มและรื้อถอนส่วนประกอบปั๊มเพื่อตรวจสภาพ 3- 5 ปีต่อครั้ง เพราะปั๊มน้ำหากใช้งานไปนานๆวัสดุต่างๆจะมีการสึกหรอทำให้ประสิทธิภาพของปั๊มน้ำลดลง