การตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ตรวจอะไรกันบ้าง? มือใหม่อยาก ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี ต้องตรวจอะไรกันบ้าง หลายท่านอาจมีข้อสงสัยทำไมต้องไปตรวจสุขภาพทุกๆปี ทั้งๆ ที่ร่างกายก็ปกติดี ขนาดไข้หวัดยังไม่เป็น จำเป็นแค่ไหนที่ต้องตรวจ? หรือสงสัยว่าต้องตรวจอะไรบ้าง?

การตรวจสุขภาพประจำถือเป็นการประเมินสภาพร่างกายของเรา

สภาพภายนอกที่ดูปกติ แข็งแรง แต่ภายในอาจกำลังเจ็บป่วยอยู่ หรือเกราะป้องกันที่เคยแข็งแรงกำลังทรุดตัวลงไปแล้วบ้างบางส่วน เสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต หากเราไม่สังเกตเห็น หรือตรวจเจาะลึกเข้าไปดู ก็มิอาจรู้ได้ แต่หากเราตรวจเช็ค และพบว่ามีอาการบางอย่างที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางโรคในระยะเริ่มต้น ทำให้เราเตรียมพร้อม ปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคได้แต่เนิ่นๆ ลดความเจ็บปวด ลดค่าใช้จ่ายที่อาจบานปลาย เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในระยะยาว

เมื่อการตรวจสุขภาพสำคัญจริงๆ เราจะเริ่มตรวจจากอะไรก่อนดี?

การเลือกว่าจะตรวจสุขภาพอะไรบ้างนั้น สามารถแบ่งองค์ประกอบได้ตามอายุ เพศ และความเสี่ยงเป็นหลัก การตรวจสุขภาพตามความเหมาะสมกับอายุ เพศ และวัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยสามารถขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมหากต้องการตรวจเฉพาะทางอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเสี่ยง และให้คำปรึกษาเพื่อทำการรักษาหลังการตรวจ หากพบความผิดปกติ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต คำแนะนำสำหรับความเสี่ยงต่อโรคที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีไปอย่างยาวนาน

การตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ตรวจอะไรกันบ้าง?
– Complete Blood Count (CBC) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด คือ การตรวจนับปริมาณเม็ดเลือดแดง รูปร่างของเม็ดเลือดแดงเพื่อบ่งชี้ภาวะของโลหิตจาง และการตรวจนับเม็ดเลือดขาวเพื่อดูการติดเชื้อและภูมิต้านทานของร่างกาย รวมถึงการตรวจเกล็ดเลือดเพื่อดูความสามารถในการแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผล
– Glucose การตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด เพื่อทำการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็น โรคเบาหวาน และประเมินการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้เป็นเบาหวาน

– Hemoglobin A1C การตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ของเดือนที่ผ่านมาเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน และประเมินการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้เป็นเบาหวาน
– Total Cholesterol การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด อย่างสมบูรณ์ของระดับคลอเลสเตอรอลในเลือดซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเส้นเลือดสมอง และโรคความดันโลหิตสูง แบ่งเป็น
– HDL-Cholesterol ไขมันชนิดดี ทำหน้าที่ป้องกัน LDL และ Cholesterol ไปสะสมที่เส้นเลือด
– LDL-Cholesterol ไขมันชนิดไม่ดี ทำหน้าที่ควบคุมระดับไขมันในเลือด เพื่อป้องกันการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบ
– Triglyceride ไตรกลีเซอไรด์ ได้จากการสังเคราะห์ที่ตับ สาเหตุที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูง ได้แก่ ขาดการออกกำลังกาย น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป

– High Sensitivity C-Reactive Protein คือ การตรวจเพื่อบอกถึงค่าความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ สามารถตรวจหาอัตราเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจได้ดียิ่งขึ้น การตรวจ hsCRP เป็นการตรวจหาระดับโปรตีนที่มีชื่อว่า C-reactive Protein (ซี-รีแอคทีฟโปรตีน) ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีอยู่ในเลือดของเรา แต่ละคนมีระดับ CRP ไม่เท่ากัน หากเซลล์อักเสบอย่างต่อเนื่องระดับ CRP ก็จะสูงตาม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและพัฒนาไปสู่โรคร้ายหลายๆ ชนิดได้ เช่น มะเร็ง การเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง และนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในที่สุด
– Uric Acid คือ การตรวจวัดระดับยูริคในเลือดที่สูงกว่ามาตรฐานของโรคเก๊าท์ โรคนิ่วในไต ส่วนสาเหตุที่ทำให้ระดับยูริคสูงขึ้น อาจเกิดจากการบริโภคอาหารที่มีพิวรีนสูง ได้แก่ สัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ ผักบางชนิด เช่น แตงกวา หน่อไม้ฝรั่ง ยอดผัก
– Blood Urea Nitrogen (BUN) คือ ตรวจการทำงานของไต วัดระดับปริมาณของเสียที่ร่างกายปกติจะสามารถขับออกไปได้ หากคุณมีโรคไตจะทำให้มีการคั่งของ Creatinine ในร่างกาย ซึ่งเป็นสารที่บ่งบอกถึงการทำงานของไต

– Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT/AST) คือ ตรวจการทำงานของตับ เอนไซม์ที่พบได้จากเนื้อเยื่อของอวัยวะหลายชนิดได้แก่ หัวใจ กล้ามเนื้อ สมอง ตับอ่อน ม้าม และไต ซึ่งจะสูงขึ้นผิดปกติ เมื่อมีการบาดเจ็บหรือการอักเสบของอวัยวะอันเนื่องมาจากการรับประทานยาบาง ชนิด หรือการบาดเจ็บของกระดูก เป็นต้น
– การตรวจไวรัสตับอักเสบเอ บี และซี เพื่อตรวจหาความเสี่ยงหรือภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งตับในอนาคต

การตรวจสุขภาพเฉพาะทาง มีอะไรบ้าง?
การตรวจเฉพาะทางส่วนใหญ่จะตรวจตามความเสี่ยงของช่วงอายุที่มักพบโรคเหล่านั้นบ่อยๆ หรือพันธุกรรม เช่น การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง ซึ่งมีวิธีการตรวจหลายชนิด อาทิ

– Alpha-fetoprotein (AF) การตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งตับ ซึ่งถ้าหากพบว่าสูงกว่าค่ามาตรฐานก็ควรจะต้องทำการตรวจโดยละเอียดกับแพทย์เฉพาะทางโรคตับเพื่อยืนยันอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจ AFP อาจสูงขึ้นกว่าปกติได้เล็กน้อยในผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรัง
– Carcinoembrionic Antigen (CEA) การตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ อาจพบว่าสูงขึ้นได้ในผู้ป่วยมะเร็งปอด ตับ ตับอ่อน และสามารถพบได้ในผู้ที่สูบบุหรี่จัดมาเป็นเวลานาน หากพบว่าสูงกว่าค่ามาตรฐานต้องทำการตรวจโดยละเอียด เช่น การส่องกล้องตรวจลำไส้ เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
– Prostate Specific Antigen (PSA) การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก อาจพบว่าสูงกว่าปกติได้ในผู้ป่วยที่มี่ต่อมลูกหมากโต ควรทำการตรวจ PSA ในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และตรวจเป็นประจำทุกปี
– CA125 ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ และอาจพบว่าสูงขึ้นได้ในผู้ป่วยที่มีถุงน้ำที่รังไข่ ก้อนเนื้อที่รังไข่หรือมีการอักเสบในอุ้งเชิงกราน หากพบว่ามีค่าสูงกว่ามาตรฐานควรพบสูตินรีแพทย์เพื่อทำการตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง หรือการส่องกล้องเพื่อตรวจภายในช่องท้อง
– CA15-3 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม อย่างไรก็ตามการตรวจมะเร็งที่ได้ผลดีและเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่าคือ การตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram)
– CA19-9เป็นการตรวจคัดกรองสำหรับมะเร็งตับอ่อนและทางเดินอาหาร หากพบว่าสูงกว่ามาตรฐานควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารเพื่อทำการตรวจเพิ่มเติม
– Chest X-Rayการตรวจเอ็กซเรย์ปอด เพื่อดูว่ามีก้อนหรือจุดผิดปกติในปอดและสามารถดูขนาดของหัวใจได้ แต่สำหรับมะเร็งปอดการตรวจเอ็กซเรย์ปอดบางครั้งก็บอกไม่ได้ มาตรวจเดือนนี้ไม่พบแต่อีกสามเดือนมาตรวจอีกแล้วเจอก็เป็นได้
– Ultrasound Whole Abdomenการตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้อง ถ้าเป็นช่องท้องส่วนบนจะดูตับ ไต ตับอ่อน ถุงน้ำดี ม้าม เส้นเลือดแดงใหญ่ว่ามีก้อนติ่งเนื้อหรือนิ่วบ้างหรือไม่ และถ้าเป็นช่องท้องส่วนล่างก็จะดูกระเพาะปัสสาวะ คุณผู้หญิงก็จะสามารถเห็นมดลูก รังไข่ ส่วนคุณผู้ชายก็จะสามารถดูต่อมลูกหมากได้